lørdag den 11. april 2009

Koeb dig fra afmagten

Hungersnoed, naturkatastrofer, sygdom, toerke, krige... Hele tiden bliver vi praesenteret for foelelsen af afmagt i forhold til den verden, vi befinder os i.

Velgoerenhedsorganisationer appellerer konstant til vores afmagt. I forhold til indsamlinger til den 3. verden, noedlidende boern og dyr, sygdomme og saa videre. Vi kan hurtigt faa aflad for vores foelelse af afmagt ved blot at trykke 1212 og dermed donere 100 kroner til den senest indsamling.

Jeg er ikke saa sikker paa, at de penge, der bliver indsamlet til de fattige ulande, er dem, der goer udslaget. At pengene rammer der, hvor de goer mest nytte. Jeg har en fornemmelse af, at den stoerste del af pengene, desvaerre ryger i de forkerte lommer.

Jeg tror paa udsending af mennesker, kan goere en forskel. Jeg har f.eks. stor beundring for Laeger uden graenser, som goer en kaempe indsats for at hjaelpe mennesker til at bekaempe og forstaa sygdomme.

Og jeg taenker tit og ofte over, hvordan mit job, som kontornusser, virkelig ikke goer en skid, der betyder noget i det store billede. Og alligevel vil jeg nok noejes med at stoppe penge i den naeste indsamlingsboette jeg bliver praesenteret for.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar